Leczenie zawrotów głowy

Badanie VNG, leczenie zwrotów głowy

Zawroty głowy są objawem chorób o bardzo różnej etiologii. Mogą pojawiać się przy uszkodzeniach błędnika (części ucha), w chorobach neurologicznych, okulistycznych, podczas migren, a nawet mogą być związane ze stanami lękowymi i depresją.

Leczenie zawrotów głowy
Leczenie zawrotów głowy

Diagnostyka i leczenie zawrotów głowy.

Diagnostyka zawrotów głowy wymaga współdziałania wielu specjalistów (laryngolog, internista, neurolog, psychiatra), dlatego też wyodrębniono dziedzinę zwaną neurootologią, która obejmuje wiedzę dotyczącą zawrotów głowy na bazie różnych specjalizacji. Osoba zajmująca się neurootologią często korzysta z pomocy wymienionych specjalistów, ale jednocześnie jest w stanie ukierunkować odpowiednio diagnostykę, bez straty czasu na zbędne badania i konsultacje.

W diagnostyce zawrotów głowy bardzo ważna jest umiejętna rozmowa i zbadanie pacjenta oraz zlecenie celowanych badań diagnostycznych.
Jednym z podstawowych badań jest badanie VNG (wideonystagmografia). Badanie to polega na zarejestrowaniu ruchów oka podczas stymulacji bodźcami wzrokowymi (podążanie spojrzeniem, bodziec optokinetyczny) cieplnymi (woda lub powietrze o odpowiedniej temperaturze aplikowane do ucha) lub kinetycznymi (obracanie na fotelu). Jednym z najważniejszych parametrów dla oceny badania jest symetria odpowiedzi. Badanie pozwala na wskazanie asymetrii odpowiedzi błędników jako przyczyny zawrotów głowy, może również sugerować, do pewnego stopnia, przyczyny neurologiczne zawrotów.

Leczenie ostrych zawrotów głowy zwykle wymaga hospitalizacji. Po wykluczeniu chorób zagrażających życiu i przeprowadzeniu podstawowej diagnostyki w warunkach szpitalnych, pacjent może nadal odczuwać zawroty głowy bądź zaburzenia równowagi. Konieczna jest wówczas pogłębiona diagnostyka już po opuszczeniu szpitala oraz włączenie leczenia, niejednokrotnie w postaci właściwie dobranych ćwiczeń i odpowiednich zaleceń. Istotna jest tu rola lekarza rehabilitacji specjalizującego się w leczeniu zawrotów głowy.
Bardzo częstą przyczyną zawrotów głowy są łagodne położeniowe zawroty głowy objawiające się szczególnie podczas zmiany pozycji głowy (np. przewracaniu z boku na bok w łóżku). Zawroty te, związane z patologią ucha wewnętrznego (błędnika) są bardzo łatwe do diagnostyki i wyleczenia poprzez odpowiednie układanie głowy (manewry repozycyjne). Należy jednak pamiętać, że podobne objawy mogą sugerować choroby neurologiczne, więc zarówno badanie, jak i zabiegi uwalniające powinien przeprowadzać lekarz z doświadczeniem w tej dziedzinie.

Wyniki rehabilitacji pacjentów zgłaszających się z powodu zawrotów głowy wykazały wysoki odsetek wyleczeń położeniowych zawrotów głowy poprzez stosowanie manewrów repozycyjnych oraz znaczną poprawę jakości życia osób z ostrymi i przewlekłymi zawrotami głowy stosujących ćwiczenia Cawthorne Cooksey. Poprawę zaobserwowano nie tylko w przypadku zawrotów spowodowanych asymetrią pobudliwości błędników, lecz również w zawrotach o charakterze mieszanym, ze znacznym udziałem zaburzeń ze strony ośrodkowej części układu przedsionkowego (Zamysłowska-Szmytke i wsp. Rehabilitacja zawrotów głowy pochodzenia obwodowego. Otorynolaryngologia – Przegląd Kliniczny, 8(3), 136-141, 2009).

W Centrum Medycznym Swiss Medicus diagnostyką, leczeniem i rehabilitacją pacjentów z zawrotami głowy zajmuje się dr hab. n. med. Ewa Zamysłowska-Szmytke. Jest ona internistą, specjalistą medycyny pracy, aktualnie specjalizuje się w rehabilitacji medycznej. Doświadczenie w diagnostyce i leczeniu zawrotów głowy zdobyła podczas rocznego pobytu w klinice neurootologii pod kierunkiem prof. Lindy Luxon (National Hospital of Neurology and Neurosurgery, Department of Neurootology, Queen Squere, London). Podczas stażu w Londynie przynależność do izby lekarskiej GMC pozwoliła jej na codzienną pracę kliniczną z pacjentem i zdobycie wiedzy praktycznej. Ponadto, podczas wizyt w Rehabilitation Unit zapoznała sie z zasadami rehabilitacji pacjentów z tymi schorzeniami. Zdobytą wiedzę ugruntowało ukończenie kursu „Dizziness: A Multidisciplinary Approach” organizowanym przez dr Rose Davis. Ponieważ w zakres neurootologii wchodzą zagadnienia związane z trudnościami w rozumieniu mowy, dr Zamysłowska-Szmytke zapoznała się również z zasadami diagnostyki i rehabilitacji pacjentów z ośrodkowymi zaburzeniami procesów słuchowych, ukończyła także kurs organizowany przez dr Doris Bamiou „Current trends in Auditory Processing Disorders”.

Nasz specjalista: dr n. med. Ewa Zamysłowska-Szmytke
Zapraszamy: środy 15:00-17:00
Rejestracja: 42 209 30 50, 609 074 074

  • Leczenie zawrotów głowy
  • 350 zł
  • badanie VNG (badanie wideonystagmografii)
  • opis badania
  • konsultacja z lekarzem specjalistą
  • cennik innych zabiegów