Współpraca z PZU

Współpraca z PZU

Szanowni Państwo,

Mamy dla Państwa miłą informację. Nawiązaliśmy współpracę z firmą ubezpieczeniową PZU S.A.

W związku z tym zapraszamy wszystkich pacjentów, którzy mają ubezpieczenie medyczne w PZU S.A. do korzystania z naszych usług medycznych BEZPŁATNIE.

W ramach umowy z PZU S.A. możecie skorzystać m.in. z takich usług jak:

  • kon­sul­ta­cje lekarzy specjalistów (m.in. ginekolog, endokrynolog, diabetolog, dermatolog i więcej)
  • medycyna pracy
  • dia­gno­styczne bada­nia czyn­no­ściowe (m.in. EKG spo­czyn­kowe)
  • bada­nia labo­ra­to­ryjne (m.in. morfologia, mocz, kał, biochemia, mikro­bio­lo­gia, histopatologia)
  • bada­nia radio­lo­giczne USG (m.in. jama brzuszna i prze­strzeń zaotrzewnowa, nerki, moczo­wody, pęcherz moczowy, tar­czyca, ślinianki, piersi, stawy, prostata)
  • biop­sja cien­ko­igłowa tar­czycy, ślinia­nek

Dodatkowo na usługi nie objęte umową specjalnie dla klientów PZU S.A. udzielamy 10% rabatu.

Serdecznie zapraszamy!

Rate this post

Poinformuj innych

Inne aktualności